Gizlilik Politikası

 

Gizlilik ve Çerez Politikaları ve Kişisel Veriler

Yürürlük Tarihi: 26 Nisan 2019

 

HTS İletişim Anonim Şirketi olarak, siz değerli ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda HTS İletişim tarafından yönetilmekte ve işletilmekte olan, “https://haber.aero/”  adlı internet sitesi (Site) ve tablet veya telefon gibi bir mobil cihazlarda yer alan uygulama (Uygulama) veya HTS’nin kullanıcılarına herhangi bir hizmet sağladığı herhangi bir dijital platformvasıtasıyla topladığımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlediğimiz kişisel verileriniz konusunda sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek istiyoruz.

 

Site, Uygulama veya diğer dijital platformların ziyaret edilmesi,e-Bülteneabone olunması vekampanya ve fırsatlardan faydalanılması sırasında bazı bilgileriniz HTStarafından toplanmakta, işlenmekte, saklanmakta ya da aktarılmaktadır. Bu verilerin bazıları, kişisel veri niteliğinde bilgiler olabilir.

 

Aşağıda, Site’ninkullanımı sırasında elde edilen/edilecek kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde elde edildiği, bu verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, işlendiği, saklandığı, aktarıldığı ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınızbelirtilmiştir.HTS gizliliğinizi aşağıda yer alan kurallar ve KVKK hükümleri çerçevesinde korumaktadır.

 

Kişisel Verilerin Toplanması ve Toplanma Yöntemi

Kişisel Veri, sizi tanımlayan ya da sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. HTS ile Site, Uygulama veya diğer dijital platformlar üzerinden paylaştığınız bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Kişisel verilere örnek olarak kimlik bilgileriniz, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yaşadığınız şehir/ülke, cinsiyetiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, ev adresiniz, internet protokol (IP) adresiniz sayılabilir.HTS’ye verdiğiniz bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da tercihinize bağlı olarak bize verdiğiniz veya erişmemize onay verdiğiniz bilgilerdir.

 

Site’yi kullandığınızdasizden aşağıdaki bilgileri tamamen otomatik veya kısmen otomatik yollarla aşağıdaki yöntemlerle elde edebiliriz:

 

E-Bülten Kayıt Bilgileri: Site, Uygulama veya diğer dijital platformlar üzerinden ulaşabileceğiniz içerik, kampanya ve fırsatlara ilişkin detaylı bilgi almanız için ya da hizmetlerimizi tanıtabilmek amacıyla periyodik olarak veya HTS’nin kendi takdirinde belirlediği zamanlarda hazırladığımız elektronik bültenimize, dolduracağınız form ile abone olabilirsiniz. Bu form ile sizden yalnızca e-posta adresini içeren kişisel bilgilerinizi elde edebiliriz. Bu bilgiler ile size e-bülten göndererek hizmetlerimizi tanıtmayı ve içerik, kampanya ve fırsatlara ilişkindetaylı bilgi sahibi olmanızı amaçlıyoruz. Bu e-bülten’lere aboneliğinizi dilediğiniz an, göndereceğimiz Ayrıca, e-bülten ile ilgili detaylı bilgiyi Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler metnimizin “Elektronik Ticari İleti” başlığında bulabilirsiniz.

 

Sizinle İletişime Geçmemiz Amacıyla Paylaştığınız Bilgiler:HTS’nin sizinle iletişime geçmesini talep ettiğiniz durumlarda; Site üzerinden dolduracağınız form ile ad soyad, e-posta adresi, gönderdiğiniz iletinin içeriği ve konusu gibi bazı kişisel bilgileri elde ederiz. Bu bilgileri sizinle sağlıklı bir iletişim kurmak amacıyla kullanırız.

 

İş Başvurusu Kapsamında Paylaştığınız Bilgiler: HTS’ye iş başvurusunda bulunmanız halinde, özgeçmişiniz, motivasyon mektubunuz, formlar gibi metinler üzerinden paylaşacağınız kişisel verileri iş başvurunuzu değerlendirmek için kullanırız.

 

Değerlendirilmesini veya incelenmesini istediğiniz hizmet verileri:Site’deki ve Uygulama’dakigenel hizmet yöneliminizi gösterir bilgiler ile isteyerek paylaştığınız diğer veriler, değerlendirilmek üzere altyapımıza kaydedilir ve daha sonraki aşamalarda sizlere daha iyi hizmet sunmak üzere kullanılabilir.

 

Kullanım Verileri:Site’yeziyaretçi olarakgirdikten sonra hakkınızda kullanım ve trafik verileri toplanır. İnternet sitesinde hangi bölümleri ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz gibi veriler buna dâhil olabilir. Ayrıca, ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder.

 

Aygıt/cihaz Verileri: Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız tablet veya telefon gibi bir mobil cihaz kullandığınızda, cihazındaki IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır. HTS ayrıca cihazınızdaki “cihaz tanımlayıcılara” erişebilir, bunları toplayabilir, izleyebilir, cihazınızda depolayabilir ve/veya uzaktan bir veya daha fazla “cihaz tanımlayıcı” depolayabilir. Cihaz tanımlayıcılar, mobil cihazınızda depolanan veya mobil cihazınızla ilişkilendirilen ve mobil cihazınızı benzersiz bir şekilde tanımlayan küçük veri dosyaları veya benzer veri yapılarıdır. Cihaz tanımlayıcı; cihazın donanımına, işletim sistemine veya diğer yazılımlara bağlı olarak depolanan veriler veya HTS’nin cihaza gönderdiği veriler olabilir. Bir cihaz tanımlayıcı, bize veya üçüncü taraf ortaklarımıza sitemizde ve uygulamamızda nasıl gezindiğiniz, demografik bilgileriniz ve HTS’nin hizmetini nasıl kullandığınız hakkında bilgiler verebilir ve bizim veya başkalarının raporlar, kişiselleştirilmiş içerikler ve reklamlar sunmasına yardımcı olabilir. Cihaz tanımlayıcıların kullanılabilirliğinin bozulması veya engellenmesi halinde, sunduğumuz hizmetlerdeki bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.

 

Konum Bilgileri: HTS, altyapısını kullandığınız konuma ilişkin veri toplayabilir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

 

HTS’nin topladığı bilgiler, HTS’nin hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek ve veritabanını zenginleştirerek bu veritabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. HTS bu bilgileri uygulama yönetimi, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır.

 

HTS, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerinizi, size e-bülten göndererek bilgilendirme yapmak ve içerik, kampanya ve fırsatlara ilişkindetaylı bilgi vermek ve promosyonlardan sizi haberdar etmek için kullanmaktadır.

Ayrıca bilgilerinizin, anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması da mümkündür. Ancak belirtmek gerekir ki bu bilgiler anonim olduğu için sizlerin belirlenebilmesini sağlayamaz.

HTS, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve hizmet optimizasyonu sağlayabilmek amacıyla, paylaştığınız kişisel verileri ve varsa sağladığınız içerikleri kendine veya başkalarına ait reklam, tanıtım, bildiri, duyurular için kullanabilir.

 

HTS, bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstererek kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. HTS tarafından saklanan verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halindeHTS’ninbu durumu verinin ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Site’yiher ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz, işletim sisteminiz, kullandığınız tarayıcınız (chrome, explorer vs.), bağlantı zamanı ve süre bilgileriniz ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; izniniz gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerinizin 3. şahıslarla paylaşılmamak kaydıyla HTS tarafından kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

 

HTS’ninsunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için alınan tüm bilgiler tabi olduğumuz kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak korunmaktadır.

 

HTS,üçüncü taraf iş ortakları başta olmak üzere, yasal yükümlülükler veya HTS sistem işleyişi kapsamında ilgili bilgilere erişime ihtiyaç duyan çalışanları ve iş ortaklarına, bilgilere kısıtlı erişim olanağı tanır.

 

Kişisel Verileri saklama: Site, Uygulama ve diğer dijital platformlardan işbu Politika’ya uygun olarak elde edilen kişisel veriler bu Politika’da belirtilen amaçlar için makul bir süre boyunca saklanacaktır. Bu doğrultuda, HTS kişisel verilerin güvenli, doğru ve güncel kaldığından ve sadece kullanım amaçları için gerekli olduğu sürece saklandığından emin olmak için genel olarak kabul edilen çevrimiçi reklamcılık sektörü standartlarına uymaktadır. Bu standartlar, veri bütünlüğünü, erişimini ve kullanımını korumak için gereken fiziksel, elektronik ve yönetim faaliyetlerini yapmayı içerir. Site aracılığıyla işlenen kişisel veriler genel olarak ticari ileti amaçlı işlendiği için kişi ticari ileti gönderimi talebini iptal edene kadar kişisel veriler sistemlerimizde saklanmaya devam eder.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Aktarılma Amacı ve Aktarılacak Alıcı Grupları

Toplanan kişisel verileriniz, bu verilerin depolanması veya bu metinde yer alan hukuka uygun amaçlarla, denizaşırı ve kullanıcının bulunduğu ülke ve yargı bölgesinden başka dünya çapındaki ülkelere, başka bir ülkede bulunan sunuculara aktarılabilir, işleme alınabilir ve depolanabilir. HTS, kişisel veriler dâhil olmak üzere kullanıcıların bilgilerini, bulundukları yargı bölgesindeki veri koruma yasalarının aynısına/benzerine sahip olmayan başka bir ülke ve yargı bölgesine aktarabilir. HTS, bu politikada belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz iştiraklerine ve bağlı şirketlerine iletebilir.

Buna göre HTS, bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler’de belirtilen faaliyetleri yürütmek amacıyla işleme sürecini alt sözleşme ile bir başkasına devredebilir veya yaşadığınız ülke dışındaki ülkelerde bulunan üçüncü taraflarla bilgilerinizi paylaşabilir. Bu nedenle kişisel bilgileriniz yaşadığınız ülkedekinden farklı gizlilik kurallarına tabi olabilir. Ancak yine de, veriler bu metinde yer alan kapsamla sınırlı olmak üzere işlenecektir.

 

HTS, kullanıcıların kişisel bilgilerinin başkalarına veya bağlı olmayan şirketlere (örn. doğrudan pazarlama amaçlarıyla) kiralanmasına, satılmasına ya da paylaşılmasına neden olmaz. Ancak HTSkişisel olmayan (anonim) toplu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

 

HTS, kişisel bilgileri, hukuki yükümlülüklerini göz önünde tutarak,  hizmetleri sağlayan şirketler ile paylaşabilir (bilgi işlem merkezleri veya müşteri hizmetleri merkezleri gibi). Bu servis sağlayıcılar bu bilgileri korumakla yükümlüdürler.

 

HTS, kendi şart ve koşullarını gerçekleştirmek ya da işlem veya kullanıcı güvenliğini sağlamak için, hukuken yetkisi bulunan durumlarda, makul bir açıklamanın gerekli olduğunu kabul ederse, bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

 

KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

HTS’ye başvurarak, kişisel verilerinizin;

 

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmiş ise bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini veya ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere ilgili durumun bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, işbu metinde aşağıda düzenlenen yöntemlerle HTS’ye iletmeniz durumunda, HTS talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, HTS tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilecektir.

Taleplerinizi yazılı olarak “Ergenekon mahallesi, Cumhuriyet caddesi, No:147 Kat:6 Harbiye/Şişli/İstanbul” adresine ıslak imzalı şekilde ya da info@haber.aeroe-mail adresine yukarıda sayılan şekillerde gönderebilirsiniz.

Değişiklikler Ve Güncellemeler

 

Bu Gizlilik Politikası, Site, Uygulama veya diğer dijital platformlarayeni özellikler eklendikçe veya kullanıcılarımızdan yeni öneriler geldikçe yeniden, düzenlenebilir ve güncellenebilir. Ancak bu durumda değişiklikleri internet sitemizde yayınlayarak sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya sizi haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirebiliriz. Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirilmeniz üzerine, bildirim döneminden sonra da hizmetlerimizi kullanmaya devam ederseniz, gizlilik politikamızdaki değişikliklere izin vermiş sayılacaksınız. Bu gizlilik politikasının ya da güncellenmiş bir gizlilik politikasının şartlarını kabul etmemeniz halinde e-bülten’lere aboneliğinizi dilediğiniz an sonlandırabilir ya da bizimle iletişime geçip gerekli adımların atılmasını sağlayabilirsiniz.Bu nedenle, Site’yiher ziyaret edişinizde Gizlilik Politikası’nı yeniden gözden geçirmenizi öneririz. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Uygulamalar

HTS, zaman zaman Site’ye ve Uygulama’ya, tanıtım postalarına veya reklamlarına üçüncü şahıslara ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dâhil edebilir. Bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girdiğinizde, söz konusu sitelerinin ya da bu sitelerin uygulamaları kontrolümüz altında olmadığı gibi, bu gizlilik politikası erişebildiğiniz bu diğer siteler bakımından geçerli değildir.

 

Çerezler, sürekli kullanıcıları tanımamız için hizmetlerimize erişirken kullandığınız cihazda sakladığımız küçük veri dosyalarıdır. Kullanma nedenimize bağlı olarak tüm çerezlerin süresi belirli bir zaman sonra sona erer. Çerezler birkaç nedenle kullanılır:

 

 • “Beni hatırla” özelliğini kullanırsanız, kullanıcı adınızı bir çerez içinde depolayabiliriz.
 • Güvenlik sebepleri: Çerezleri, kimliğinizi doğrulamak (veya örneğin oturumunuzun Site’de hala açık olup olmadığını anlamak) için kullanırız.

 

 • Sizlere kişiselleştirilmiş içerik sunmak için: Görüntülediğiniz içeriği kişiselleştirmek için varsayılan dil gibi kullanıcı tercihlerini çerezlerde depolayabiliriz.

 

Hizmetlerimizi geliştirmek için: Site’nin sizin tarafınızdan kullanımını ölçmek, yönlendirme verilerini takip etmek ve bazen de size farklı içerik versiyonları göstermek için çerezler kullanırız. Bu bilgiler, servislerimizi geliştirip iyileştirmemize ve kullanıcılara gösterdiğimiz içeriği en iyi hale getirmemize yardımcı olur.

 

KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu Çerezler, Site’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç duyulur ve engellenmesi halinde Site düzgün çalışamaz.

Analiz/Performans Çerezleri: Bu Çerezler, Site’nin işleyişini analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Site’yi geliştirmemizi sağlar. Bu çerezlerin kullanımı engellenebilir.

İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha kolay ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Önceki tercihlerinizi hatırlamak, Site üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak gibi işlevler yerine getirir. Bu çerezlerin kullanımı engellenebilir.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı engellenebilir. Ancak bu engelleme, reklam içeriklerini bütünüyle engellemeyecek sadece ilginizi çekebilecek reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.

SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında kişi tarafından silinene veya belirli bir tarihe varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların tercihlerini ve site hareketlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Bu çerezler, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasında belirli bir süre pasif kaldığında veya bu web sayfasını kapattığında silinir. Site’de üçüncü kişilerin hizmet sağlaması için ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Site, bilgi toplamak, demografik verileri ve ilgi alanlarınızı hatırlamak, size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklam gösterimleri ve ziyaret edilme sayısını belirlemek gibi durumlar için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Site; Facebook ve LinkedIn gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Site’yi ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Site doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir.

Site’nin sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği veriler üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, yöntemlerle ve süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel veri politikaları dikkatlice incelenmelidir.

 

Kullandığınız İnternet tarayıcısı genellikle Çerezler kabul edilmiş şekilde açılmaktadır. Ancak dilediğiniz an bu ayarları değiştirebilir ve Çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Eğer Çerezleri devre dışı bırakmaya karar verirseniz; yukarıda açıklandığı üzere Site’de sunduğumuz hizmetlerden işlevsel olarak faydalanamayabilirsiniz. İnternet tarayıcılarının Çerez ayarlarıyla ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz:

 

 

Unutulmamalıdır ki, eğer çerezlerin devre dışı bırakılması için gerekli tarayıcı ve/veya e-mail ayarlarınızı yapmazsanız, çerezlerin tarafımızca kullanılması için onay vermiş sayılacaksınız.

Elektronik Ticari İleti

Tarafınıza e-bültenlerimiz, haber bültenleri vasıtasıyla veya Site’de yer alan Fırsatlar bölümündeki fırsatlar ve kampanyalardan haberdar edebilmemiz için, sizlerin buna ilişkin ticari iletilerle sizinle iletişime geçmemize izin vermeniz gerekmektedir. Bu kapsamda, bizimle paylaştığınız telefon numarası veya e-posta adresi üzerinden sizlerle iletişime geçerek e-bültenlerimiz ve haber bültenlerimiz, işbirliği içerisinde olduğumuz fırsatlar, kampanyalar ve promosyonlara ilişkin sizleri bilgilendirebiliriz.

Dilediğiniz an, hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari ileti almayı sonlandırma hakkına sahipsiniz.

Bu haklarınızı ücretsiz olarak, size gönderilen herhangi bir e-bülten ya da elektronik ticari iletinin altında bulunan linke tıklayarak ya da

Sonlandırma talebinizin HTS İletişim AŞ’ye ulaşmasından sonra en kısa sürede E-Bülten ya da elektronik ileti gönderimi durdurulacaktır.

 

 

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist